Korzystamy z cookies, więcej informacji »
 
Strona główna | Artykuły dla sprzedawcy | Artykuły dla managera | FAQ | Wyszukaj w serwisie
 
W promocji dnia

Menu witryny
Strona główna
Nowości
Szukaj w serwisie
Artykuły dla sprzedawcy
Artykuły dla managera
FAQ o sprzedaży
Partnerzy
Kontakt
Najczęściej czytane

 
Cechy wpływające na jakość sprzedaży E-mail
ImageJakim trzeba być człowiekiem, aby być sprzedawcą skutecznym? Powyższe pytanie postawione zostało uczciwie. Wynika wszak z niego, że nie każdy człowiek o określonych cechach może być sprzedawcą skutecznym. Przecież pracodawca nie chce z założenia zatrudniać pracowników nieskutecznych. Na pewno uczciwie podchodzący pracownik również chciałby wcześniej niż później wiedzieć, czy się nadaje do tego zawodu, czy nie . Już Wiliam James, słynny psycholog i filozof, dostrzegł, że największym odkryciem minionego wieku było to, iż przez zmianę nastawienia w nas samych możemy zmieniać otaczające nas zewnętrzne aspekty życia. Jest to bardzo pocieszająca i pobudzająca zarazem myśl, że nie jesteśmy tylko ofiarami, ale współtwórcami otaczającej nas rzeczywistości. Posiadamy zatem moc przekształcania wszystkich aspektów własnego życia. Bardzo pięknie ujęte to zostało w filozofii buddyjskiej: Bądź dla siebie latarnią, która oświetla twą drogę i nie poszukuj światła poza sobą.

Natomiast przed dokonaniem jakiegokolwiek planu czy procesu udoskonalania własnego wnętrza lub nastawienia najpierw należy poznać samego siebie. Jest to zadanie jednocześnie trudne i łatwe. Mając świadomość, że zadanie to dotyczy zbadania cech fizycznych, psychicznych i emocjonalnych, można uznać je jako trudne do samodzielnego wykonania. Są jednak prostsze metody określania naszych celów działania. Na początku możemy ustalić na piśmie cele dotyczące najważniejszych dziedzin życia.
Cele
Cele
Krótkoterminowe (do 1 roku)
Długoterminowe (5-10 lat)
ZawodoweCo chciałby osiągnąć w pracy?

FinansoweIle potrzeba pieniędzy, abyś mógł zrealizować swoje cele?

FizyczneJaki masz plan sprawności fizycznej?

UmysłoweW jakich dziedzinach pragniesz uzyskać wiedzę, czego chciałbyś się nauczyć?

RodzinneJakich pragnąłbyś stosunków w swoim domu, jakie relacje chciałbyś utrzymywać z członkami swojej rodziny?

DuchoweCzego pragniesz dla ducha?


Wypełniona tabelka może pełnić funkcję swoistego planu działania na najbliższe lata życia, pomagając w realizacji konkretnych celów. Często ją przeglądając i przypominając sobie o swoich życzeniach łatwiej osiągniemy to, do czego dążymy. Szczególnie dla kandydatów na handlowca i dla czynnych już sprzedawców takie zestawienie na pewno może przynieść wiele korzyści w rozpoznaniu samego siebie i zidentyfikowaniu własnych potrzeb, gdyż przy okazji nauczy rozpoznawać, określać i odkrywać potrzeby Klientów, nawet te przez nich nie nazwane. Poza tym tworzenie i bieżąca aktualizacja planów życiowych uczy planowania w pracy, przyzwyczaja do posługiwania się planami podczas wykonywania swoich obowiązków, a do tego "trenuje" konsekwencję, tak przecież przydatną w pracy handlowca.

Poniżej znajduje się arkusz roboczy pt.: "Przegląd wyznaczonych celów", który jako materiał szkoleniowy równie dobrze służyć będzie zarówno przedsiębiorcom, jak i sprzedawcom. Wszak jedni i drudzy mają wspólny cel pt.: Jak przetrwać i odnieść sukces w biznesie

Tabela: Przegląd wyznaczonych celów
Zrób ponowny przegląd celów, a następnie w przypadku każdego z nich odpowiedz na poniższe pytania:
LP

Cele
1
2
3
4
5
6
1.
Czy wydaje się on rozwiązywać jakiś bieżący problem i zarazem prowadzi do pozytywnych rezultatów w dłuższym okresie czasu?

2.
Czy przyczynia się on do zwiększenia korzyści dla przedsiębiorstwa?(poprawia poziom obsługi, jakość, wydajność)

3.
Czy ma on jakieś godne uwagi korzyści uboczne? (społeczne, dobroczynne)

4.
Czy mocno tego pragniesz?

5.
Czy pobudza cię on do działania?

6.
Czy możesz związać się z nim na dłuższą metę?

7.
Czy możesz uzyskać dla niego poparcie?

8.
Czy jest on wyraźnie określony (zrozumiały)?

9.
Czy jest on etyczny?

10.
Czy po jego osiągnięciu przypada do podziału nagroda?


Sprzedaż jest prawdziwą sztuką, wymagającą szczególnej wiedzy z wielu dziedzin. Dobry sprzedawca powinien znać podstawy psychologii i być przekonanym o prawdziwości swoich słów. Niezbędne są również takie cechy jak: uczciwość, uprzejmość, takt, wytrwałość i cierpliwość, umiejętność słuchania i panowania nad sobą oraz inteligencja emocjonalna. (...) Proponując Klientowi transakcję, należy pamiętać, że jeśli będzie on zadowolony z obsługi, chętnie wróci do nas po raz kolejny. Dlatego warto poświęcić mu uwagę i swój czas.1 - Autor przeprasza ewentualnego adepta sztuki sprzedaży za to zastrzeżenie, ale należy pamiętać, że autorem jest nie tylko handlowiec, ale również pracodawca, który niejedno widział i słyszał i niejeden miał przypadek nieuczciwości we własnej praktycznej działalności gospodarczej.
2 - Znacznie szerzej zagadnienie to przedstawione zostało w części drugiej książki "Polski Sprzedawca Skutecznego" autorstwa Zbigniewa Berenta w rozdziale pt. "Metafizyka w handlu".
3 - Zob. Robert Anthony, Pełna wiara w siebie, Studio EMKA, Warszawa 1996, str. 156 4 - Zob.: Edna Sheedy, Jak pokierować ekspansją firmy, M&A Communications Sp. z o.o., Lublin 1996, str. 56

Zbigniew Berent
<< wstecz   dalej >>

 


Sondy
Czy brałbyś udział w forum dyskusyjnym dla handlowców, gdyby powstało w serwisie?
  
Bestsellery biznesu

Kontakt | Polityka prywatności | Partnerzy

 


Firany - Hotele Warszawa