Korzystamy z cookies, więcej informacji »
 
Strona główna | Artykuły dla sprzedawcy | Artykuły dla managera | FAQ | Wyszukaj w serwisie
 
W promocji dnia

Menu witryny
Strona główna
Nowości
Szukaj w serwisie
Artykuły dla sprzedawcy
Artykuły dla managera
FAQ o sprzedaży
Partnerzy
Kontakt
Najczęściej czytane

 
Podpis elektroniczny E-mail
Na całym świecie przyjęto już wiele regulacji prawnych odnoszących się bezpośrednio do zagadnienia bezpieczeństwa danych, informacji o klientach oraz transakcjach. Zrozumiano potrzebę takich unormowań po przypadkach kradzieży danych osobowych, czy numerów kart kredytowych. Ale kradzieże nie dotykały jedynie indywidualnych użytkowników lecz także duże korporacje i firmy. Rosnące znaczenie handlu elektronicznego wymusiło stworzenie regulacji chroniących skutecznie wszystkie strony transakcji. Dotyczy to nie tylko bezpośrednio kupujących, ale także pośredników w handlu elektronicznym. W większości krajów Unii Europejskiej oraz w Stanach Zjednoczonych zrealizowano już działania legislacyjne, które polegają m.in. na tworzeniu odpowiednich standardów zabezpieczających i potwierdzających autentyczność danych jak np. podpis elektroniczny.

Brak standardu podpisu elektronicznego był i jest uważany za jedną z głównych barier rozwoju handlu internetowego w Polsce i na świecie. Wielu przedsiębiorców sądzi, że wprowadzenie takiego standardu poprawi koniunkturę na wirtualnym rynku co wyraźnie widać po wynikach badań przeprowadzonych przez Pentor na zlecenie "Businessman Magazine".

"Wprowadzenie elektronicznego podpisu i jego legalizacja to kamień milowy w rozwoju e-commerce. Elektroniczny podpis w praktyce daje możliwość otrzymania np. kredytu za pośrednictwem Sieci. Instytucje finansowe będą z pewnością chętniej niż dotychczas oferować i przeprowadzać transakcje online, gdyż odpowiedzialność za nie, dzięki elektronicznemu podpisowi, będzie ściśle określona. W sektorze B2C dzięki większemu bezpieczeństwu transakcji i ich uproszczeniu (możliwość zakupu wielu produktów i zapłaty wielu rachunków autoryzowanych jednym elektronicznym podpisem) spodziewać się można wzrostu liczby klientów kupujących online. Z informacji, które posiadamy od klientów Wirtualnego Megastoru Empik.com i serwisu Aukcja.com wynika, że wielu z nich będzie zainteresowanych korzystaniem z udogodnień wynikających z elektronicznego podpisu. Instytucje zajmujące się e-commerce będą musiały pracować nad przełamaniem mentalnej bariery, która powstrzymuje ludzi przed powierzaniem swoich oszczędności czemuś tak wirtualnemu jak Internet; W odniesieniu do sektora B2B ułatwienia, jakie spowoduje elektroniczny podpis, to np. elektroniczne fakturowanie, które będąc prawnie akceptowane znacznie uprości i przyspieszy obieg dokumentów i informacji pomiędzy partnerami handlowymi" uważa Serg Rach - prezes Easy-Net.

Z poglądem prezesa Easy-Net-u zgadza się również Małgorzata O'Shaughnessy - dyrektor generalny Visa International w Polsce, która uważa, że "Wprowadzenie na szeroką skalę podpisu elektronicznego będzie mieć ogromne znaczenie dla rozwoju e-biznesu. Zapewni bowiem jego integralność poprzez możliwość identyfikacji zainteresowanych stron. Upowszechnienie elektronicznego podpisu w bankowości pozwoli na przeniesienie tradycyjnych banków w świat wirtualny. Podobnie w handlu elektronicznym połączenie podpisu elektronicznego z kartą i mikroprocesorem zapewni najwyższy poziom bezpieczeństwa, stąd też strategia rozwoju Visa International oparta jest na ich wykorzystaniu. Po to jednak, by elektroniczny podpis mógł spełniać tak znaczącą rolę, muszą nastąpić zmiany w prawodawstwie oraz infrastrukturze technicznej. Elektroniczny podpis, będąc prawnie uznanym sposobem potwierdzenia transakcji, daje sprzedawcom pewność zapłaty, a posiadacz karty zyskuje gwarancję, że tylko on może inicjować i autoryzować płatność. Inne kluczowe elementy zapewniania bezpieczeństwa to szyfrowanie danych oraz identyfikacja tożsamości. Visa International poświęca tym kwestiom wiele uwagi. Już obecnie karty Visa są wykorzystywane do obsługi ponad 50% sieciowych transakcji. Przewidujemy, że w 2003 roku aż 50% posiadaczy Visy, a tych jest ponad miliard, będzie robiło zakupy w Internecie".

Z wypowiedzi tych wynika, że podpis elektroniczny jest dużą szansą dla rozwoju handlu w Internecie, ale aby on mógł spełniać swoją rolę powinny zostać wprowadzone inne unormowania prawne dotyczące handlu w Internecie. Aby zrozumieć ideę podpisu elektronicznego trzeba zapoznać się z jego działaniem i definicją. Jak podaje Wielka Internetowa Encyklopedia Multimedialna: "podpis elektroniczny to ogólna nazwa różnych technik potwierdzania autentyczności dokumentu i tożsamości jego nadawcy przy wymianie informacji drogą elektroniczną. Podpis elektroniczny musi spełniać te same warunki co podpis zwykły, tzn. powinien być trudny lub niemożliwy do podrobienia, stwarzać możliwość weryfikacji i na trwale łączyć się z dokumentem. Praktyczne formy podpisów cyfrowych stały się dostępne dzięki rozwojowi kryptografii z kluczem publicznym i polegają na dołączeniu do dokumentu skrótu, zaszyfrowanego kluczem prywatnym strony podpisującej". 

Generalnie chodzi więc o to, by dokument wysłany drogą elektroniczną mógł zawierać taki podpis, żeby odbiorca był stuprocentowo pewny, że list na pewno pochodzi od konkretnego nadawcy a wiadomość nie została zmieniona bez naszej wiedzy. Istnienie takiego podpisu jest niezbędne przy przesyłaniu wiadomości do instytucji prawnych czy partnerów biznesowych. Jeśli chodzi o powiązanie wiadomości z podpisem to wygląda to tak, że gdybyśmy chcieli zmienić chociaż jedno słowo lub znak, będzie to możliwe do wykrycia. Istnieje wiec nawet pogląd, że e-podpis jest znacznie bardziej bezpieczny niż tradycyjny. Możliwa jest bowiem zmiana na dokumencie papierowym dokonana już po jego podpisaniu. Natomiast podpis elektroniczny daje nam pewność, że żadne zmiany nie mogą być wprowadzane do dokumentu nim podpisanym.

Jedną z najważniejszych cech elektronicznego podpisu jest możliwość zaszyfrowania wiadomości. Oznacza to, że wiadomość e-mail oraz dane w niej zawarte może odczytać tylko ta osoba, do której jest ona adresowana. W Polsce ustawa o podpisie elektronicznym weszła w życie 18 sierpnia 2002 roku. Ma ona w swoim założeniu podnieść poziom zaufania użytkowników do dokonywania transakcji w Internecie oraz przyczynić się do rozwoju handlu internetowego.

W Polsce istnieje już szereg instytucji, które umożliwiają uzyskanie odpowiednich certyfikatów. Na stronie www.podpis.onet.pl można otrzymać certyfikat bezpłatny "Centrum", który jest wystawiany dla konkretnego adresu e-mail. Warunkiem jego otrzymania jest posiadanie własnego konta pocztowego. Potwierdzenie tożsamości jest wymagane tylko przy certyfikatach płatnych. Wymagane jest np. przesłanie kopii dowodu osobistego, lub zaświadczenia o nadaniu numeru REGON w przypadku  gdy o certyfikat występuje firma. Certyfikaty takie można otrzymać m.in. na stronach: www.certum.pl, www.podpiselektroniczny.pl, www.polcert.pl. Na razie jednak niewiele firm wykorzystuje podpis elektroniczny w swojej działalności. Sytuacja ta jednak powoli ulega zmianom, gdyż dostęp do Internetu posiada coraz większy odsetek polskich firm czego skutkiem jest ich większe zainteresowanie możliwościami handlu w Sieci.

Literatura:
1. Idziakowski Z., Drżyj marketerze - nadchodzi podpis elektroniczny, Modern marketing - magazyn innowacji marketingowych, 07/2002.
2. Czy podpis elektroniczny przyspieszy rozwój internetowego handlu?, www.businessman.onet.pl.
3. Wielka Internetowa Encyklopedia Multimedialna, wiem.onet.pl.
4. Burnicki A., E-handel pod paragrafem, Magazyn Internet, 04/2003, s.50.
<< wstecz   dalej >>

 


Sondy
Czy brałbyś udział w forum dyskusyjnym dla handlowców, gdyby powstało w serwisie?
  
Bestsellery biznesu

Kontakt | Polityka prywatności | Partnerzy

 


Złoto próby